Tarieven

Personen tot 18 jaar

Voor personen tot 18 jaar valt onze behandeling in de basisverzekering en wordt dan ook voor 100% vergoedt. Wij declareren de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraars, dus ouders hebben er geen administratie rompslomp aan.

Personen vanaf 18 jaar

Personen van 18 jaar of ouder kunnen zich aanvullend verzekeren voor tandheelkundige hulp. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van het verzekeringspakket welke u zelf heeft afgesloten. U kunt daarover informatie verkrijgen bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben overeenkomsten met die zorgverzekeraars die dat verlangen om u in aanmerking te laten komen voor vergoeding van de behandeling. Voor die verzekeraars waar wij de hele behandeling digitaal kunnen declareren regelen wij dat.

Tarieven vanaf 18 jaar

De tarieven worden door de overheid vastgesteld via de NZA.
Voor meer informatie kijk op: http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/Mondzorg/.
Onze tarieven